Kurset e Maturës

Kurset e Maturës

CIT ju mundëson ndjekien e disa kurseve paralelisht për tu aftësuar në lëndët e mëposhtme:
  • Gjuhë Shqipe & Letërsi
  • Matematikë
  • Fizikë
  • Ekonomi