‘’SHTETI I SË DREJTËS NË KËNDVËSHTRIMIN E STUDIUESVE TË DREJTËSISË NË DIASPORË’’ – Scientific Conference 

‘’SHTETI I SË DREJTËS NË KËNDVËSHTRIMIN E STUDIUESVE TË DREJTËSISË NË DIASPORË’’ – Scientific Conference 

This two-day scientific conference will feature notable law scholars, as well as academics and university professors from Albania.
Prof. Asoc. Fabian Zhilla from our university, also participated in this scientific conference with his topic: ‘’Një vështrim I jurisprudencës ndërkombëtare mbi simbolet antikushtetuese.’’

The Academy of Sciences of Albania hosted this meeting. The purpose of the conference was to advance rule of law, court independence, and justice reform. As well as the prevention of corruption and the rule of law in the framework of Albania’s European integration processes.